Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 25
Năm 2022 : 3.208
 • Trần Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986196553
  • Email:
   ttthu.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trương Thị Thúy Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0919304800
  • Email:
   tttnga.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Đậu Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0359688694
  • Email:
   dttrang.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Kiều Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Trung cấp
  • Điện thoại:
   0935391700
  • Email:
   hkanh.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mỹ Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975273723
  • Email:
   ntmanh.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Đoàn Thị Mỹ Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986149494
  • Email:
   dtmnuong.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn