Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 09 : 271
Năm 2020 : 4.463
 • Trần Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986196553
  • Email:
   ttthu.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ
  • Điện thoại:
   0986196553
  • Email:
   ttthu.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Đoàn Thị Mỹ Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986149494
  • Email:
   dtmnuong.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mỹ Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975273723
  • Email:
   ntmanh.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trương Thị Thúy Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973107307
  • Email:
   tttnga.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Đậu Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Đảng viên
  • Học hàm, học vị:
   Y sỹ
  • Điện thoại:
   0359688694
  • Email:
   dttrang.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn