Thống kê
Hôm nay : 1
Tháng 08 : 25
Năm 2022 : 3.208
 • Nguyễn Thị Phước Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Điện thoại:
   0702788928
  • Email:
   ntphien.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Đậu Thị Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0359688694
  • Email:
   dttrang.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Hồ Thị Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0918241806
  • Email:
   htthao.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mỹ Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975273723
  • Email:
   ntmanh.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trương Thị Thúy Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó CTCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0973107307
  • Email:
   tttnga.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Trần Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986196553
  • Email:
   ttthu.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Huỳnh Kiều Anh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0935391700
  • Email:
   hkanh.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Nguyễn Thị Ánh Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0935794914
  • Email:
   natuyet.mgdailanh.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Đoàn Thị Mỹ Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0986149494
  • Email:
   dtmnuong.mgvxuan.vn@khanhhoa.edu.vn
 • Lê Thị Diễm Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0964101951
  • Email:
   lethidiemduyen1995@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0369332876
  • Email:
   hasieunhan.tm10b@gmail.com
 • Hồ Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0967370796
  • Email:
   hothituyet12995@gmail.com